Artista: Patti Smith
Data: 30.06.2005
Luogo: Modena, Music Village Parco Novi Sad
Copyright: Giuseppe Basile © Geophonìe

30/06/2005, Modena, Music Village30/06/2005, Modena, Music Village30/06/2005, Modena, Music Village